Sponzoring

WC Help
Děkujeme za podporu při organizování veřejných sjezdů v MS kraji

Pavlínek
Děkujeme za podporu při budování vodácké slalomové trati v centru Ostravy

Ostrava
Město Ostrava podpořilo několik vodáckých projektů a tímto děkujeme.

MS Kraj
Děkujeme za podporu veřejných sjezdů

Moravian-Silesian Tourism
vzájemná propagace a společné úsilí zatraktivnění vodácké turistiky v MSK


Canvas
Děkujeme za perfektní obrazy z vody.

Facebook